Visuotinis susirinkimas spalio 17 d., 18 val., Subačiaus g. 7

Gerbiami tėvai,

Maloniai kviečiame Jus į Tėvų asociacijos, kurios nariai yra visi LIFV mokinių tėvai, visuotinį susirinkimą. Renginys įvyks spalio 17 dieną 18 val. LIFV, Subačiaus g. 7. Preliminarią darbotvarkę  rasite čia.

Šiame renginyje išrinksite naujus Valdančiosios tarybos (VT) narius, kurie kartu su esamais nariais galės spręsti svarbius finansinius ir strateginius mokyklos klausimus. Po renginio Jūsų laukia priėmimas.

Primename, kad LIFV yra privati, tėvų valdoma, pelno nesiekianti įstaiga. Jos administracinis ir finansinis valdymas bei kontrolė grindžiami savanorišku tėvų, asociacijos narių, dalyvavimu. Jūsų dalyvavimas labai svarbus palaikant mokyklos misiją ir jos pažangą. Todėl labai kviečiame aktyviai dalyvauti savo vaikų mokyklos valdyme.

Spalio 11 d. vyks rinkimai ir į kitus mokyklos valdymo organus: Pradinės mokyklos tarybą bei Licėjaus tarybą. 3-4 į šias tarybas išrintki tėvai spręs mokyklos gyvenimo ir pedagoginius klausimus kartu su mokytojais.

Valdančiosios tarybos narių rinkimai

Nors šiais metais buvo keturi laisvi mandatai, buvo gautos tik trys kandidatūros.
Kandidatų prisistatymus rasite čia:

Alexandre Cremers

Tomas Gečius

Laima Valančiūtė

Balsavimo tvarka

1) Kvorumas
Tam, kad Visuotinis susirinkimas būtų laikomas įvykusiu, jame turi būti atstovaujama 30 % mokinių. Todėl labai prašome visų aktyviai dalyvauti! 

2) Balsavimas
Balsavimas vyks internetu. Šiuose rinkimuose kiekviena šeima turi tiek balsų, kiek jos vaikų mokosi LIFV (pvz., jei mokykloje mokosi 2 Jūsų vaikai, turėsite 2 balsus). 

Balsavimo nuoroda Jums išsiųsta el. paštu. Jei kvorumo nebus, balsavimas internetu bus pratęstas iki spalio 19 d.

Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo!


Isabelle Fogola, VT pirmininkė

Jau kelerius metus esu aktyvi VT narė, o šiuo metu – jos pirmininkė, todėl nuoširdžiai kviečiu Jus prisijungti prie mūsų tėvų asociacijos Valdančiosios tarybos. Jūsų dalyvavimas labai svarbus licėjaus sėkmei, mūsų vaikų tobulėjimui ir tvirtos švietimo ateities kūrimui bendradarbiaujant su mokyklos darbuotojais.

Būdami aktyvūs nariai, turėsite galimybę tiesiogiai prisidėti prie mokyklos tobulinimo, kaip tai darome mes, dabartiniai VT nariai. Kartu galime sukurti mūsų vaikams palankią mokymosi aplinką. Be to, galėsite padėti kurti šiltą ir atsidavusią bendruomenę ir užmegzti ryšius su kitais tėvais.

Kiekvienas mažas veiksmas yra svarbus, o Jūsų dalyvavimas gali turėti didžiulę įtaką. Prisijunkite ir prisidėkite prie mūsų vaikų ir mokyklos gyvenimo pokyčių.

Lina Masiulienė, VT pirmininkės pavaduotoja

VT veikloje dalyvauju jau dvejus metus. Kartu su licėjaus vadovybe pavyko pasiekti tikrai nemažai: mokykla išaugo, dalis moksleivių persikėlė į naujas patalpas Subačiaus g., atnaujinome kiemą Šilo g., keitėme ir tobulinome vidinius mokyklos procesus. Esu dėkinga visiems esamiems VT nariams, kurie, nepaisant asmeninio užimtumo, skiria laiko mūsų mokyklos iššūkiams ir nuoširdžiai padeda sprendžiant visus finansinius bei strateginius klausimus. Džiaugiuosi pozityviais pokyčiais ir tikiu, kad ateinančiais metais jų bus dar daugiau.

Turime ambicingų ateities tikslų, todėl noriu pakviesti visus aktyvius mūsų mokyklos bendruomenės narius prisijungti prie VT ir savo patirtimi, kompetencijomis bei idėjomis prisidėti prie mokyklos tolimesnio vystymosi.

Siekiame, kad mokykloje būtų jauki ir saugi atmosfera mūsų vaikams, norime suteikti mokiniams galimybę siekti aukštų akademinių tikslų. Taip pat norime, kad licėjus būtų patraukli darbo vieta Lietuvos ir užsienio šalių pedagogams bei visiems darbuotojams. Tikiuosi, kad bendru darbu ir pastangomis ir toliau gerinsime ugdymo kokybę ir aplinką visai mūsų bendruomenei.

Valdančiojoje taryboje iš viso yra 9 nariai. Daugiau informacijos apie VT veiklą rasite čia.