Kainos

Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus yra privati, pelno nesiekianti mokykla, valdoma mokinių tėvų asociacijos (APELIFV) valdančiosios tarybos, Prancūzų švietimo užsienyje agentūros (AEFE) tinklo asocijuota narė. Kainą už mokslą kasmet Visuotinio susirinkimo metu nustato LIFV mokinių tėvai. Visi mokesčiai gali būti keičiami kitais mokslo metais. Nauji mokesčiai patvirtinami balsavimu, apie juos pranešama po Visuotinio susirinkimo, kuris vyksta kalendorinių metų pabaigoje.

2024-2025 m.m. kainynas

Stojamasis mokestis 800 €

Nuolaida TPS klasei ir LIFV mokinių broliams/sesėms 50 %

Garantinis fondas  170 €

Grąžinamas vaikui paliekant mokyklą

Registracijos kitiems mokslo metams avansinis mokestis 180 €

Suma grąžinama kitų mokslo metų rugsėjo mėn.  

Įmokos už mokslą

10 įmokų per metus 5 500 €*

*Kaina nurodyta be Vilniaus m. savivaldybės skiriamos 120 €/mėn. kompensacijos Nuolaidos : 20% trečiam, 50% ketvirtam, 100% penktam ir kitiems šeimos vaikams

Mokestis už mokymo priemones ir vadovėlius (per metus) 150 €

Popamokinė priežiūros grupė (15-18 val., trečiadieniais 12-18 val.)

Pasirinkus ABONEMENTĄ 5 €/dienai

Pasirinkus LANKSČIĄ sistemą 10 €/dienai

Be registracijos 15 €/dienai

Maitinimas

Pietūs  5.30 €

Pavakariai  2,15 €

Galimybė užsakyti individualų meniu alergiškiems vaikams

Atostogų laisvalaikio centras  20,00 € / diena*

*Kaina gali keistis priklausomai nuo dienos programos

Registracijos kitiems mokslo metams avansinis mokestis 180 €

Suma grąžinama kitų mokslo metų rugsėjo mėn.  

Įmokos už mokslą

10 įmokų per metus 5 800 €

Mokant 1 k. per metus 5 626 €

Nuolaidos : 20% trečiam, 50% ketvirtam, 100% penktam ir kitiems šeimos vaikams

Mokestis už mokymo priemones ir vadovėlius (per metus) 150 €

Popamokinė priežiūros grupė (15-18 val.)

Pasirinkus ABONEMENTĄ 5 €/diena

Pasirinkus LANKSČIĄ sistemą 10 €/diena

Be registracijos 15 €/diena

Maitinimas

Pietūs  5.30 €

Pavakariai  2,15 €

Galimybė užsakyti individualų meniu alergiškiems vaikams

Atostogų laisvalaikio centras  20,00 € / diena*

*Kaina gali keistis priklausomai nuo dienos programos

Registracijos kitiems mokslo metams avansinis mokestis 180 €

Suma grąžinama kitų mokslo metų rugsėjo mėn.  

Įmokos už mokslą

10 įmokų per metus 7000

Mokant 1 k. per metus 6790 €

Nuolaidos : 20% trečiam, 50% ketvirtam, 100% penktam ir kitiems šeimos vaikams

Mokestis už mokymo priemones ir vadovėlius (per metus) 250 €

Įmokos už egzaminus 

Diplôme National du Brevet (3ème) 9-oje klasėje 120 €

Maitinimas

Pietūs  5.30 €

Pavakariai  2,15 €

Galimybė užsakyti individualų meniu alergiškiems vaikams

Registracijos kitiems mokslo metams avansinis mokestis 180 €

Suma grąžinama kitų mokslo metų rugsėjo mėn.  

Įmokos už mokslą

10 įmokų per metus 7400

Mokant 1 k. per metus 7178 €

Nuolaidos : 20% trečiam, 50% ketvirtam, 100% penktam ir kitiems šeimos vaikams

Mokestis už mokymo priemones ir vadovėlius (per metus) 250 €

Įmokos už egzaminus 

Baccalauréat (1ère) 11 kl. 140 €

Baccalauréat (Terminale) 12 kl. 250 €

Maitinimas

Pietūs  5.30 €

Pavakariai  2,15 €

Galimybė užsakyti individualų meniu alergiškiems vaikams

LIFV kainynas 2024-2025

Priėmimas į LIFV