LIFV mokinių tėvų asociacija

Tėvai - mokyklos steigėjai

Visi LIFV savo vaikams pasirinkęs tėvai tampa Tėvų asociacijos nariais. Ši narystė leidžia tiesiogiai dalyvauti mokyklos valdyme, prisidėti prie gyvybingos bendruomenės ir nuolatinės mūsų mokyklos sėkmės. Biudžeto ir strateginių aspektų priežiūra patikėta Valdančiajai tarybai kurį sudaro išrinkti tėvai savanoriai, aktyviai prisidedantys prie mūsų mokyklos ateities kūrimo.

Visuotinis tėvų susirinkimas

Kartą per metus visi LIFV mokinių tėvai kviečiami į Visuotinį susirinkimą. Šis kasmetinis renginys yra platforma, skirta visiems tėvų asociacijos nariams susitikti, aptarti svarbius klausimus ir išrinkti atstovus į Valdančiąją tarybą.

Renginiai ir įsitraukimas

Tėvai skatinami aktyviai dalyvauti organizuojant įvairius vaikams skirtus renginius (Kaziuko Mugę, Kalėdų šventes, tarptautinę kalėdinę labdaros mugę, mokslo metų pabaigos šventę ir kitus bendruomenei skirtus renginius). Jei norite prisijungti, kreipkitės į Aktyvių tėvų komitetą el. paštu ape@lifv.lt.

Priėmimas į LIFV