Tikslieji mokslai LIFV

Matematika

Prancūzijos švietimo sistemoje matematika – tai daugiau nei skaičiavimas. Pradinėje ir vidurinėje mokykloje vertinamos 6 kompetencijos: tyrinėjimas, modeliavimas, pristatymas, pagrindimas, skaičiavimas ir rezultatų pristatymas. Pradinėje ir pagrindinėje mokykloje šie įgūdžiai vertinami atskirai, o Licėjuje – bendrai.

Prancūzijos švietimo sistemoje mokiniai mokomi ne tik išspręsti uždavinį, bet ir vystyti gebėjimus:

 • samprotauti ir argumentuoti
 • tirti, modeliuoti (uždavinį paversti lygtimi)
 • pristatyti gautus rezultatus, todėl prancūzų kalba yra labai svarbi rezultatų kokybei.

Dėmesys matematikai ir gamtos mokslams

Prancūzijos švietimo sistemoje daug dėmesio skiriama matematikai ir gamtos mokslams:

 • Pradinėje mokykloje: 5 val. matematikos + 2 val. gamtos mokslų ir technologijų.
 • Pagrindinėje mokykloje: 4 val. matematikos + 4,5 val. gamtos mokslų (technologijos, fizika, chemija, gamtos mokslai).
 • 10 klasėje: 4 val. matematikos, 3 val. fizikos-chemijos, 1 val. 30 min. gamtos mokslų, 1.5 val. inžinerijos mokslų (10 val. gamtos mokslų).
 • 11 klasėje: iki 14 val. gamtos mokslų ir matematikos.
 • 12 klasėje: iki 17 val. gamtos mokslų ir matematikos.

Mokslo projektai LIFV

 • Mokslo pažinimo projektas ketvirtokams: pamoka su vidurinio ugdymo mokytojais.
 • 1 papildoma matematikos valanda anglų kalba 7 ir 8 klasėse.
 • Papildoma gamtos mokslų pamokų valanda 6 klasėje, skirta darnaus vystymosi projektams.
 • Ekspertinės matematikos pamokos 12 kl., kurių tikslas – paruošti mokinius tolimesnėms studijoms gamtos mokslų aukštosiose mokyklose (classes préparatoires)
 • Matematikos olimpiados
 • “Lauko mokyklos” projektas darželyje, išvykos į gamtą 6 kl. ir licėjuje.
Priėmimas į LIFV