Darželis

LIFV darželis – unikali ankstyvojo ugdymo mokykla

Prancūziškas darželis siūlo unikalią struktūruotą ankstyvojo ugdymo patirtį, skirtą vaikams nuo 1.5 metų. 

Ugdymo pagrindas – laipsniškas prancūzų kalbos mokymas imersijos būdu. Vaikų amžiui pritaikytos pamokėlės trunka 24 val. per savaitę.

Darželis - svarbus sėkmės pradinėje mokykloje etapas

LIFV ankstyvojo ugdymo mokykloje vaikai mokosi būti mokiniais. Prancūziškas darželis – tai daugiau nei darželis, o tikra mokykla su vaikų amžiui pritaikyta pedagogine programa, struktūruotu mokymu ir konkrečiais ugdymo tikslais.

Vadovaujamės įtraukiojo ugdymo principais. Identifikuojame mokinių silpnąsias vietas, padedame jiems su Lietuvos partneriais ir mokyklos pagalbos vaikui specialistais.

Konkretūs pedagoginiai tikslai

Kiekviena prancūziško darželio klasė turi konkrečius pedagoginius tikslus, nustatytus pagal amžiaus grupes. Pedagoginiai tikslai – ugdyti vaiko sensorinę ir motorinę sistemas, suteikti savarankiškumo ir bendravimo įgūdžių pagrindus. Vaikai pradeda mokytis pažinti raides, rašyti ir skaičiuoti.  Tvarkaraščiai sudaromi taip, kad kasdien būtų įtraukta pamokėlių, ugdančių kiekvieną iš šių sričių:
 • Kalbos įsisavinimas ir taisyklingas jos naudojimas
 • fizinių gebėjimų supratimas ir lavinimas, savo kūno valdymas;
 • meninių gebėjimų supratimas ir lavinimas;
 • minčių reiškimas, savęs ir savo jausmų pažinimas;
 • matematika;
 • pasaulio pažinimas.

Ikimokyklinio ugdymo struktūra

Grupės suskirstytos pagal amžių:
 • TPS (pačių mažiausių grupė) – 1.5-2 m. amžiaus vaikams
 • PS klasė (mažųjų grupė) – 3 m. amžiaus vaikams
 • MS klasė (viduriniųjų grupė) – 4 metų amžiaus vaikams
 • GS klasė (didžiausiųjų grupė) – 5 metų amžiaus vaikams, pasiruošimas pirmajai pradinės mokyklos klasei

Diena LIFV darželyje

LIFV darželio vaikus jau vadiname mokiniais. Kiekvieną dieną jiems vyksta tikros pamokos pagal pamokų tvarkaraštį, paruoštą atsižvelgiant į konkrečius pedagoginius tikslus. Tai – specialiai pagal amžiaus grupę pritaikytos pamokėlės, kurios trunka apie 20 min.: tiek laiko, kiek mažieji mokiniai išlaiko dėmesį. Skirtingos veiklos keičiasi greitai, todėl mažyliams nepabosta, jų mokymosi patirtis turtinga ir įvairiapusė. Be pamokėlių, daug dėmesio skiriama laisvam žaidimui, sportui ir buvimui lauke.

Pietų miegas – pagal kiekvieno vaiko poreikius

Pietų miegas siūlomas TPS-PS klasių vaikams, o MS-GS mokiniai grįžę po pietų pertraukos turi poilsio valandėlę, kurios metu gali pavartyti knygeles, piešti ar užsiimti norima ramia veikla. Atsižvelgiame į individualius vaikų poreikius, todėl miegas mūsų mokykloje nėra privalomas.

Po pamokėlių

 • Nuo 7.30 val. vaikai priimami priežiūros grupėje, kur gali palaukti pamokų pradžios.
 • Pamokos darželyje vyksta iki 15 val., trečiadieniais – iki 12 val. Po jų iki 18 val. vaikai užsiima smagia veikla, juos prižiūri kvalifikuoti neformalaus ugdymo skyriaus animatoriai.
 • Vyksta papildomi būreliai: keramika, zumba, futbolas ir kt. 
 • Per moksleivių atostogas ir visą liepos mėnesį tėvų patogumui veikia laisvalaikio centras.

Mokykla, kuri nuolat atsinaujina

Kaip vyksta ugdymas darželyje?
 • Atsižvelgiame į kiekvieno mokinio ritmą, diferencijuojame užduotis
 • Ugdome smalsias asmenybes tarpdisciplininiais, inovatyviais projektais: Mokslų diena, susitikimai su prancūzų menininkais, išvykos į teatrą ir kt.
 • Taikome pozityvų pasiekimų vertinimą, kiekvieną mokinį skatiname daryti pažangą savo tempu
Niekada nenustojame diegti naujovių  
 • “Lauko mokyklos” projektas priešmokyklinėje klasėje (GS) : vieną dieną per savaitę GS praleidžia Pavilnių regioniniame parke, kur susipažįsta su gamta, augalija ir gyvūnija.
 • Stalo žaidimų projektas MS klasėje.
 • Marionečių projektas PS klasėje.
 • Edukacinės išvykos (“Lauko mokykla” visus metus, muziejai, teatras) ir bendri projektai, kurių pagrindiniai veikėjai – mokiniai.
 • Mokykla, atvira darnaus vystymosi iššūkiams: mokinių prižiūrimas daržas, išvykos į ekologinį ūkį, triušelio auginimas.
 • Lietuvos kultūros integravimas į mokyklos projektus.
GS mokytoja: "Mūsų tikslas – kad kiekvienas vaikas būtų laimingas mokykloje"
TPS mokytoja: "Ugdymo turinį integruojame į žaidimą"

Prancūziškas darželis LIFV

Priėmimas į LIFV