LIFV strategija

Mūsų vizija

Ugdyti mokinius, suteikiant jiems galimybę atskleisti savo potencialą ir skatinant norą mokytis, spręsti akademinius bei asmeninius iššūkius. Licėjus ugdo smalsumą, kritinį mąstymą ir teikia visapusišką išsilavinimą, kad mokiniai taptų aktyviais pasaulio piliečiais.

Mūsų vertybės

Licėjus puoselėja įvairovės, tolerancijos, humanizmo, kūrybiškumo, pagarbos ir pasaulietiškumo vertybes.

Mūsų strategija

1. LIFV identiteto kūrimas

  • Pozityvios aplinkos licėjuje puoselėjimas ir mokymasis gyventi kartu bendruomenėje
  • Daugiakalbystės puoselėjimas
  • Įstaigos įsitvirtinimas Lietuvoje ir AEFE tinkle

2. Žmogiškųjų išteklių stiprinimas

  • Žmogiškųjų išteklių stiprinimas pasitelkiant naują mokinių priėmimo strategiją 
  • Komunikacijos plano įgyvendinimas siekiant padidinti mokinių skaičių
  • Personalo narių vertinimas

3. Nekilnojamojo turto analizė

  • Šilo g. filialo modernizavimas
  • Subačiaus g. pastatas: pereinamojo laikotarpio erdvė
  • LIFV po 2026 m.

LIFV Strategija (prancūzų k.)

Priėmimas į LIFV