LIFV valdyba

Valdančioji taryba 

Vilniaus Tarptautinis Prancūzų licėjus – tai privati, nesiekianti pelno, tėvų valdoma mokymo įstaiga.

Mokyklos administravimas, buhalterija, kontrolė ir kita veikla grindžiama savanorišku tėvų dalyvavimu tėvų asociacijoje (Asociacijos įstatai).

Vaikui įstojus į mokyklą, tėvai tampa šios asociacijos nariais ir savanoriškai įsipareigoja:

– dalyvauti tėvų asociacijos susirinkimuose ;

– suteikti pagalbą arba įsipareigoti valdančiajai tarybai ;

– pagal galimybes dalyvauti ir tobulinti mokyklos veiklą.

Iš dalies atnaujinama kiekvienais metais, asociacijos valdyba (Valdančioji taryba) užtikrina administracinį ir finansinį mokyklos valdymą. Jos nariai yra renkami iš mokinių tėvelių tarpo.  Valdančioji taryba reguliariai organizuoja susirinkimus, kuriuose dalyvauja Valdančiosios tarybos nariai, Prancūzijos ambasados  patarėjas bendradarbiavimo ir kultūros reikalais, mokyklos direktorius ir administracijos ir finansų direktorius, bei svarsto praktinius klausimus, susijusius su mokyklos veikla ir tvirtina biudžetą.

Valdančiąją tarybą šiuo metu sudaro 7 nariai :

Jei pageidaujate susisiekti su valdančiosios tarybos nariais, rašykite el. paštu cg@lifv.lt

Valdančiosios tarybos susirinkimų protokolai:
PV No. 47 (13.12.2016)
PV No. 48 (25.01.2017)
PV No. 49 (20.03.2017)
PV No. 50 (24.05.2017)
PV No. 51 (26.06.2017)
PV No. 52 (04.10.2017)
PV No. 53 (09.11.2017)
PV No. 54 (07.12.2017)
PV No. 55 (24.01.2018)
PV No. 56 (13.02.2018)
PV No. 57 (14.03.2018)
PV No. 58 (02.05.2018)
PV No. 59 (11.06.2018)
PV No 60 (12.09.2018)

PV No. 61 (18.10.2018)

PV No. 62 (20.11.2018)

PV No. 63 (10.12.2018)

PV No. 64 (22.01.2019)

PV No. 66 (15.03.2019)

PV No. 67 (17 04 2019)

PV No. 68 (15.05.2019)

PV No. 69 (10 06 2019)

PV No. 70 (30 08 2019)

PV No. 71 (07 10 2019)

PV No. 72 (07 11 2019)

PV No. 73 (18 11 2019)

PV No. 74 (19 11 2019)

PV No. 75 (26 11 2019)

PV No. 76 (12 12 2019)

PV No. 77 (16 01 2020)

PV No. 78 (13 02 2020)

PV No. 79 (12 03 2020)

PV No. 80 (30 03 2020)

PV No. 81 (14 04 2020)

PV No. 82 (29 04 2020)

PV No. 83 (13 05 2020)

PV No. 84 (20 05 2020)

PV No. 85 (11 06 2020)

PV No. 86 (18 06 2020)

PV No. 87 (17 09 2020)

PV No. 98 2021-08-23

Jei norite gauti daugiau informacijos, su protokolais galite susipažinti kreipdamiesi į administraciją (finances@lifv.lt), kuri per 5 darbo dienas parengs dokumentą konsultacijai.

Visuotinių susirinkimų protokolai:

2017 m. lapkričio 28 d. Visuotinio susirinkimo protokolas: PV AG 28.11.2017_LT

2018 m. gruodžio 4 d. Visuotinio susirinkimo protokolas: PV AG 04.12.2018_LT

2019 m. lapkričio 13 d. Visuotinio susirinkimo protokolas:

top