fbpx

LIFV valdyba

Valdančioji taryba 

Vilniaus Tarptautinis Prancūzų licėjus – tai privati, nesiekianti pelno, tėvų valdoma mokymo įstaiga.

Mokyklos administravimas, buhalterija, kontrolė ir kita veikla grindžiama savanorišku tėvų dalyvavimu tėvų asociacijoje (Asociacijos įstatai).

Vaikui įstojus į mokyklą, tėvai tampa šios asociacijos nariais ir savanoriškai įsipareigoja:

– dalyvauti tėvų asociacijos susirinkimuose ;

– suteikti pagalbą arba įsipareigoti valdančiajai tarybai ;

– pagal galimybes dalyvauti ir tobulinti mokyklos veiklą.

Iš dalies atnaujinama kiekvienais metais, asociacijos valdyba (Valdančioji taryba) užtikrina administracinį ir finansinį mokyklos valdymą. Jos nariai yra renkami iš mokinių tėvelių tarpo.  Valdančioji taryba reguliariai organizuoja susirinkimus, kuriuose dalyvauja Valdančiosios tarybos nariai, Prancūzijos ambasados  patarėjas bendradarbiavimo ir kultūros reikalais, mokyklos direktorius ir administracijos ir finansų direktorius, bei svarsto praktinius klausimus, susijusius su mokyklos veikla ir tvirtina biudžetą.

Valdančiosios tarybos nariai

Susisiekti su valdančiosios tarybos nariais galite el. paštu cg@lifv.lt

Valdančiosios tarybos ir Visuotinių susirinkimų protokolus rasite EDUKA portale (Dokumentai/Bendri dokumentai/Valdančiosios tarybos protokolai). Protokolai pasiekiami prisijungus prie asmeninės paskyros.

Jei norite gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis į administraciją (finances@lifv.lt), kuri per 5 darbo dienas parengs dokumentą konsultacijai.

top