Pagrindinė ir vidurinė mokykla

Pagrindinė mokykla (Le collège) : 6-9 klasės

Po penkerių metų pradinėje mokykloje, koledže pereinama prie vidurinio ugdymo. Per ketverius metus pagrindinėje mokykloje siekiama pagerinti mokymąsi, žinias, skatinti mokinių augimą ir tobulėjimą įvairiais ugdymo būdais.

LIFV koledžas

Vidurinė mokykla (Lycée): 9-12 klasės

Po ketverių pagrindinės mokyklos metų mokiniai pereina į paskutinį vidurinio ugdymo etapą ir pradeda mokytis prancūziškoje vidurinėje mokykloje: lycée.

LIFV vidurinė mokykla Lycée

Priėmimas į LIFV