Visuotinis Mokinių tėvų asociacijos susirinkimas – 2018 m. lapkričio 27 d. 18 val.

Gerbiami tėveliai,

Kviečiame Jus į Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus mokinių tėvų asociacijos, kurios nariais esate ir Jūs, Visuotinį susirinkimą, kuris įvyks

antradienį, 2018 m. lapkričio 27 d., 18.00.
Vilniaus tarptautiniame prancūzų licėjuje, Antakalnio g. 54, didžiosios aktų salės hole.

Prancūzų licėjus veikia ne pelno siekiančios viešosios įstaigos principu, o jį valdo mokyklos tėvai, išrenkami Visuotinio susirinkimo metu – Valdančioji taryba. Mokyklos valdyme dalyvauti kviečiami visi mokinių tėvai, todėl kiekvieno iš Jūsų dalyvavimas šiame susirinkime yra labai svarbus. Kuriame savo vaikų ateitį kartu!

Visuotinis susirinkimas – tai svarbus kasmetinis renginys, kurio metu pristatoma mokyklos praėjusių metų veikla bei kitų metų biudžetas, atnaujinama Valdančiosios tarybos sudėtis.

Po susirinkimo pakviesime visus tėvelius į kokteilį, kuriame galėsime pabendrauti neformalioje aplinkoje.

Susirinkimo darbotvarkę rasite čia: Nr. 1 Ordre du jour de l’AG.

Šiais metais visuotinio susirinkimo metu rinksite 3 atstovus į Asociacijos Valdančiąją tarybą (3 mandatai 3 metams).

Jeigu norite pateikti savo kandidatūrą, prašome užpildyti prisegtą formą (Nr. 2 Déclaration candidature) ir palikti administracijoje iki 2018 m. lapkričio 13 d.

Rinkimų kampanija į Asociacijos Valdančiąją tarybą prasidės lapkričio 14 d. Vėliau atsiųsime papildomą informaciją apie jos organizavimą. Taip pat atsiųsime informaciją apie susirinkime negalinčių dalyvauti tėvų atstovavimą ir įgaliojimų balsuoti perdavimą.

Tam, kad Visuotinis Susirinkimas būtų laikomas įvykusiu, jame turi dalyvauti arba būti atstovaujami 30% mokyklos tėvų.

Jūsų patogumui, Visuotinio Susirinkimo dieną nuo 18 iki 21 val. veiks speciali vaikų priežiūros grupė (Šilo g. pastate) .