Pradėti galvoti apie būsimą karjerą nuo 6 klasės? Profesinis orientavimas prancūziškoje mokykloje

Prancūziškame koledže ir licėjuje, nuo pat 6-os klasės, mokiniams po truputį yra atveriamas langas į pasaulį, laukiantį jų po mokyklos baigimo. Tai – vadinamasis „Ateities kursas“ (pranc. Parcours avenir), apimantis įvairias disciplinas ir veiklas. Prancūzų licėjaus referentas informacijos ir profesinio orientavimo klausimais (PRIO) Benoît Frachon teigia, kad mokiniai reguliariai susiduria su profesiniu pasauliu ir įgyja kompetencijų patys pasirinkti studijų kryptį, galvodami apie jų laukiantį profesinį kelią.

Profesinis orientavimas koledže ir licėjuje: koks jis?

„Ateities kursas“ – tai bendros mokymo programos dalis, veiklų ir užsiėmimų visuma. Nuo koledžo 6ème iki paskutinės licėjaus Terminale klasės, šio kurso dėka kiekvienas mokinys renkasi jam aktualias disciplinas ir susipažįsta su ekonomikos ir profesinio gyvenimo pasauliu. Kiti svarbūs kursai prancūziškose mokyklose – meninės ir kultūrinės edukacijos, švietimo sveikatos klausimais ir pilietiškumo.

Tai nėra atskira disciplina, nes kurso užsiėmimai vyksta įvairių pamokų metu. Mokiniui profesinio orientavimo klausimais padeda daug pedagogų: disciplinų mokytojai, klasės auklėtojas, PRIO, mokytojas-bibliotekininkas.

PRIO (referentas informacijos ir profesinio orientavimo klausimais) konsultuoja mokytojus, tačiau dažnai bendrauja ir su mokiniais, ypač 2nde ir 1ère klasėse, kai reikia daryti svarbius sprendimus.

Taip pat „Ateities kurso“ dėka galime pakviesti mokinius susitikti su profesijų atstovais ar studentais. Dalyvaujame įvairiuose renginiuose, pvz. Orientacijos mugėje, kurią organizuoja LIFV.

Po truputį mokiniai ne tik sužino, kur ieškoti informacijos, susipažįsta su profesiniu pasauliu, aukštojo mokslo sistema, supranta, kokie yra skirtingi sektoriai, kuo skiriasi aukštųjų mokyklų siūlomi diplomai, bet ir išmoksta pažinti save. Visų pirma tai – darbas su savimi: ką aš mėgstu veikti, kas mane domina, kam norėčiau skirti daug laiko savo gyvenime, kas mane motyvuoja? Tikslas – išmokyti vaikus sukurti savo profesinio orientavimo projektą, mes tik padedame jiems pasirinkti.

Kada šis kursas yra įgyvendinamas?

6ème ir 5ème klasėse (6-okams ir 7-okams) pradedame reguliariai siūlyti įvairius užsiėmimus. Pavyzdžiui, galime apsilankyti oro uoste ir susipažinti su visomis profesijomis, kurių atstovai užtikrina sklandų oro uosto darbą. Tai – dar tik įvadas, svarbių sprendimų mokiniams daryti nereikia.

4ème-3ème klasėse (8-okai ir 9-okai) uždaviniai konkretesni. 3ème klasės mokiniai jau dalyvauja Orientacijos mugėje, gali užduoti klausimus skirtingų profesijų ir studijų krypčių atstovams. Mokiniai domisi, kokių kompetencijų reikia konkrečiai profesijai įgyti.

Licėjuje kasmet laukia svarbūs sprendimai. 2nde klasėje (10-okai) reikia pasirinkti specializaciją. Kiekvienas pasirinkimas reiškia, kad reikia kažko atsisakyti. 1ère klasėje (11-okai) pradedama tikslinti būsimų studijų planą. Terminale klasėje (12-okai) reikia pildyti paraiškas į aukštąsias mokyklas, nuspręsti dėl būsimos profesinės krypties, galvoti, kaip ją įgyti, kokius skirtingus kelius galima pasirinkti.

Kokie svarbiausi pasirinkimai laukia dar mokykloje?

Prancūzijoje moksleiviai gali rinktis vieną iš 3 krypčių: profesinę, technologijų arba bendrąją. Vilniaus prancūzų licėjuje, kaip ir kitose užsienyje esančiose prancūziškose mokyklose, siūloma tik bendroji kryptis, orientuota į aukštąjį išsilavinimą.

2nde klasėje visi mokosi pagal tą pačią programą. Metų pabaigoje mokiniai turi pasirinkti specializaciją.

Po bakalaureato reformos „Bac 2021“, nebėra privalomų sugrupuotų pamokų pasirinkimų. Mokiniai turi pasirinkti 3 dalykus savo nuožiūra, net jei jie būtų ir labai skirtingi. Pvz., galima pasirinkti matematiką, fiziką-chemiją ir dailę. Reformos dėka turime įvairesnių profilių abiturientų.

10-oje klasėje padaryti pasirinkimai, jei mokinys pakeistų nuomonę prieš pat paraiškų universitetui pateikimą, dar neužveria kitų krypčių studijų durų. Tačiau pvz. jei mokinys norėtų studijuoti fizikinę inžineriją, labai rekomenduojama pasirinkti fizikos-chemijos pamokas.

Dažnai perėjimas iš mokyklos, kur vertinimo sistema yra labai aiški, į darbo rinką yra sunkus etapas jauniems žmonėms. Jie susiduria su kitokiu pasauliu nei tas, kurį pažinojo. Ar galima sakyti, kad prancūziška mokykla jaunuolius rengia ir gyvenimui, kuris jų laukia po mokyklos?

Manau, nepaisant mokymosi sistemos bet kuriam žmogui šis etapas yra sudėtingas. Tai – kitoks pasaulis, turi būti savarankiškas, pats priimti sprendimus.

Svarbu, kad dar mokykloje vaikai save suvoktų ne tik kaip mokinius, nes tokiu atveju tikrai atrodys – baigiu mokyklą ir staiga viskas kitaip. Jau koledže jie reguliariai susiduria su profesinio gyvenimo temomis, aukštuoju mokslu.

Ekonomikos ir socialinių mokslų disciplinos pamokose mokiniai sužino, kas yra verslas, kaip veikia visuomenė. 3ème ir 2nde klasėse jie atlieka praktiką įmonėse.

Taip pat, prancūziškoje mokykloje labai svarbus yra bendrųjų kultūros žinių mokymas. Visi mokiniai mokosi bendrųjų dalykų: tiek literatūros, kalbų, tiek ir mokslo kultūros, pasaulio pažinimo. Tuo pačiu, jaunuoliai mokosi argumentuotai diskutuoti, kritiškai analizuoti, tapti kompetentingais ateities piliečiais, suvokti visuomenėje kylančias diskusijas ir aktualius klausimus. Šių įgūdžių reikės norint sėkmingai prisitaikyti prie šiuolaikinio pasaulio ir pereiti iš vienos profesinės srities į kitą.

Kokios kryptys labiausiai domina LIFV abiturientus? Ar licėjaus komanda stengiasi nukreipti mokinius, skatina pasirinkti kurią nors konkrečią kryptį?

Licėjus dar neišleido daug abiturientų kartų. Iki šiol pasirenkamos labai įvairios kryptys. Mūsų mokiniai studijuoja mediciną, psichologiją, sporto specialybes, informacines technologijas, ekonomiką, menus, komunikaciją, matematiką… Turime kone visų pagrindinių sričių atstovų.

Kaip PRIO, niekuomet neįtikinėju moksleivio pasirinkti konkrečios krypties. Kartu su mokytojais kviečiame mokinius pačius ieškoti informacijos apie studijas, suprasti, kokie dalykai bus iš tiesų dėstomi. Taip pat – domėtis juos dominančia darbo sritimi: ar lengva pradėti karjerą, ar reikia atitikti daug reikalavimų, kokio atlyginimo galima tikėtis.

Padedame išsklaidyti ir kai kuriuos mitus. Dažnai mokiniams atrodo, kad kai kurios studijos, pvz. tikslieji mokslai ar paruošiamųjų studijų reikalaujančios kryptys, jiems per sudėtingos. Mūsų tikslas – atverti kuo daugiau durų, kad mokiniai gautų visą reikalingą informaciją ir pasirinktų gerai viską apgalvoję. Galiausiai, kiekvienas priima asmeninį sprendimą.

Dėkoju už pokalbį.