Individuali pagalba mokiniams

Visi vaikai gali patirti laikinus, pasikartojančius ar nuolatinius sunkumus ugdymo metu. Taip pat, jie gali turėti negalią.

Pagal Prancūzijos įstatymus, mokykla privalo priimti visus mokinius ir prisitaikyti prie individualių jų poreikių: „Visi vaikai geba mokytis ir tobulėti”.

Kaip ir kitos AEFE tinklo įstaigos, Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus skiria ypatingą dėmesį mokinių individualių poreikių tenkinimui. Taikome pagalbines priemones, kurios leidžia padėti mokiniams sėkmingai mokytis. Jos žymimos akronimais: PPRE, PAI, PAP, PPS.

Norėdami padėti šeimoms geriau suprasti, kokias pagalbos priemones siūlome, pateikiame kiekvienos iš jų trumpą apibūdinimą.

Esame visuomet pasiruošę suteikti Jums papildomos informacijos.


PAI : Individualaus priėmimo projektas (Projet d’Accueil Individualisé)

KAM JIS SKIRTAS?

 • Mokiniams, turintiems lėtinę ligą (pvz., astmą), alergiją ar maisto netoleravimo problemų. Jo dėka vaikas gali mokytis įprastu ritmu

KAIP TAI VEIKIA?

 • PAI sudaro mokyklos medicinos darbuotojas, vėliau jis patvirtinamas licėjaus vadovo ir vaiko atstovų

KODĖL JIS TAIKOMAS?

 • Šis planas palengvina mokinio priėmimą visame mokymosi procese.

PPS : Asmeninis ugdymo projektas (Projet personnalisé de Scolarisation)

KAM JIS SKIRTAS?

 • PPS taikomas mokiniams, kuriems pripažintas neįgalumas

KAIP TAI VEIKIA?

 • PPS tikslas yra stebėti ir padėti mokiniui su pripažinta negalia visą jo ugdymo laikotarpį. Tai daro licėjaus paskirta stebėsenos komanda

KODĖL JIS TAIKOMAS?

 • PPS nurodo nuoseklias būtinas priemones ir pedagoginius pakeitimus, kad mokinys galėtų mokytis geriausiomis sąlygomis

PAP : Pritaikytos pagalbos projektas (Plan d’Accompagnement Personnalisé)

KAM JIS SKIRTAS?

 • PAP skirtas mokiniams, susiduriantiems su ilgai trunkančiais sunkumais mokantis 

KAIP TAI VEIKIA?

 • dokumente aprašomos mokiniui skiriamos pedagoginės priemonės ir pritaikomas turinys

KODĖL JIS TAIKOMAS?

 • tai yra tik pedagoginio pobūdžio priemonių ir turinio taikymo projektas.

PPRE : Asmeninė sėkmingo mokymosi programa (Programme personnalisé de réussite Educative)

KAM JIS SKIRTAS?

 • PPRE sudaroma, jei manoma, kad mokinys gali neįgyti konkrečių įgūdžių ir žinių ugdymo ciklo pabaigoje

KAIP TAI VEIKIA?

 • PPRE nustato konkrečius veiksmus, skirtus trūkstamiems įgūdžiams įgyti. Ji sudaroma remiantis pedagogų komandos pateiktu tiksliu mokinio poreikių vertinimu

KODĖL JI TAIKOMA?

 • Sudarius PPRE, viso ugdymo ciklo metu mokiniui suteikiama pedagoginė pagalba. Tikslas – padėti mokiniui įveikti sunkumus ir tobulėti moksle

Organizacijos Lietuvoje, į kurias galima kreiptis dėl vaiko patiriamų sunkumų

 • Jūsų šeimos gydytojas

Dėl siuntimo pas psichologą, logopedą ir kitus specialistus pirmiausia visuomet galite kreiptis į savo šeimos gydytoją.

 • Vaiko raidos centras

Santariškių g. 7, Vilnius ir J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius
Vaikų ligoninės registratūros tel. (8 5) 2501717 (7-18 val. darbo dienomis)
Skubi psichiatrinė pagalba teikiama visą parą : Santariškių g. 7, tel. (8 5) 2757564, tel.  8  659 73007, el. p. raida@santa.lt

http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16/

 • Vilniaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

Adresas: A. Vivulskio g. 2a, LT-03220, Vilnius

Tel.:  (8-5) 2650908.  

rastine@ppt.vilnius.lm.lt