Filosofija – privaloma prancūziško vidurinio išsilavinimo dalis

Filosofijos disciplina prancūziškoje vidurinėje mokykloje laikoma viena svarbiausių, o egzaminas – privalomas kiekvienam, norinčiam įgyti vidurinį išsilavinimą. Vilniaus prancūzų licėjaus mokytojas Cedric Lesluyes įsitikinęs, kad pradėti mokytis filosofijos paaugliams nėra per anksti, nes išmokę mąstyti sistemingai ir iš esmės, jaunuoliai sėkmingai prisitaikys šiuolaikiniame pasaulyje.


Prancūzijos licėjuose filosofija dėstoma visiems mokiniams paskutiniais vidurinės mokyklos metais. Filosofijos egzaminas yra privalomas kiekvienam, norinčiam įgyti vidurinį išsilavinimą. Per 4 valandas abiturientas turi parašyti filosofinio teksto komentarą arba esė. „Ar galima pabėgti nuo laiko?“, „Ar darbas skaldo visuomenę?“, „Paaiškinkite Rousseau „Samprotavimų apie žmonių nelygybės kilmę ir pagrindus“ (1755) ištrauką“  – tai kelios iš temų, kurias kasmet nagrinėja abiturientai. Tradiciškai šis egzaminas laikomas labai svarbiu norint įgyti Baccalauréat diplomą, nes jam išlaikyti reikia visų mokykloje įgytų įgūdžių.


„Tradiciškai filosofijos egzaminas laikomas labai svarbiu norint įgyti Baccalauréat diplomą, nes jam išlaikyti reikia visų mokykloje įgytų įgūdžių”,– teigia Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus filosofijos mokytojas C. Lesluyes.

Prancūzų licėjaus filosofijos mokytojas Cédric Lesluyes pasakoja, kokia filosofijos mokymosi vidurinėje mokykloje prasmė:

„Visų pirma, filosofija yra gyvenimo menas, apimantis Tiesos, Grožio ir Gėrio paieškas. Pagrindinis įrankis šioje paieškoje – žmogaus protas. Filosofija leidžia mąstyti apie bet kokią problemą ir padeda įgyti gebėjimų, kurių neugdo jokia kita disciplina. Tai yra visų disciplinų disciplina.

Kartais nesusimąstome, kad filosofija yra visose srityse. Mokslas be filosofijos negali nustatyti metodų ir santykio su eksperimentais, religija – santykio su Dievu, žmonėmis ar kūrinija.  Antropologija be filosofijos negali kalbėti apie asmens atsakomybę, visų žmogaus mokslų esmę. Politika negali įvertinti politikos mokslų ir visuomenės santykio. Be filosofijos, įvairios menų sritys nepaisytų grožio prasmės.  Filosofija – tai disciplina, kuri padeda žmogui išlikti budriam, kelti klausimus net ir, atrodytų, išspręstoms ir nepastebimoms problemoms, bei tuo pačiu priartėti prie laimės siekio. Kitaip tariant, ji gali padėti mums gyventi sėkmingą gyvenimą.

Filosofijos mokymas vidurinio ugdymo programoje, suderinus mokomąją medžiagą su kitomis disciplinomis, yra viena iš prancūziškos švietimo sistemos ypatybių. Prancūzai supranta: kuo anksčiau jauni žmonės išmoks mąstyti sistemingai ir iš esmės, tuo greičiau, naudodamiesi savo sukaupta patirtimi, jie taps savarankiški. Taip pat – tuo jie bus lankstesni, tuo lengviau galės pereiti iš vienos profesinės srities į kitą, kaupti turtingą ir įvairią gyvenimo patirtį.

Šiandien jauni žmonės patiria spaudimą viską vertinti pagal tai, ar tučtuojau gaus tiesioginę naudą, todėl jie turi jau dabar išmokti atpažinti ženklus horizonte. Ir būtent todėl, kad jaunimas gali patikėti, kad kiekvienas ekrane matomas vaizdas yra tiesa, jie turi išmokti pamatyti dalykų esmę.

Filosofijos pamokos yra vienos iš vertingiausių bet kurio žmogaus išsilavinime, kokią profesinę kryptį jis bepasirinktų ateityje.“