CM1 klasės mokiniai Seime

Šiandien CM1 Eileen klasės mokiniai lankėsi Seime. Jiems teko garbė pabendrauti su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru p. Egidijumi Jarašiūnu bei mūsų mokyklos mokinio tėčiu ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Patarėju Užsienio Politikai p. Vaidotu Verba.
Ačiū jiems už skirtą laiką!