fbpx

Mokyklos taryba (Conseil d’établissement)

Šios tarybos funkcijos :
– Mokyklos tikslų, uždavinių ir misijos formulavimas.
– Mokyklos vidaus taisyklių kūrimas.
– Mokyklos tvarkaraščių sudarymas.
– Naujų darbuotojų paieška.

Mokyklos tarybos uždaviniai :
– Švietimo plėtros projektų pasiūlymai ir klasių sudėties formavimas.
– Pedagoginių projektų valdymas.
– Asociacijų ir klubų, veikiančių mokykloje, kuravimas. Leidimų laikinai naudotis mokyklos patalpomis išdavimas.
– Klausimų, susijusius su mokinių tėvų priėmimu ir informavimu bei jų dalyvavimu bendroje mokyklos veikloje sprendimas.
– Mokyklos išvykų planavimas ir finansavimas.
– Mokyklos vidaus reikalų organizavimas.
– Klausimų, susijusių su higiena, sveikata, darbų sauga formulavimas ir sprendimas.
– Pagalba mokiniams su negalia.
– Mokinių maitinimo klausimų sprendimas.

Mokyklos tarybos susirinkimų protokolus ir aktus rasite puslapyje prancūzų kalba.

top