Mokyklos taryba (Conseil d’établissement)

Šios tarybos funkcijos :
– Mokyklos tikslų, uždavinių ir misijos formulavimas.
– Mokyklos vidaus taisyklių kūrimas.
– Mokyklos tvarkaraščių sudarymas.
– Naujų darbuotojų paieška.

Mokyklos tarybos uždaviniai :
– Švietimo plėtros projektų pasiūlymai ir klasių sudėties formavimas.
– Pedagoginių projektų valdymas.
– Asociacijų ir klubų, veikiančių mokykloje, kuravimas. Leidimų laikinai naudotis mokyklos patalpomis išdavimas.
– Klausimų, susijusius su mokinių tėvų priėmimu ir informavimu bei jų dalyvavimu bendroje mokyklos veikloje sprendimas.
– Mokyklos išvykų planavimas ir finansavimas.
– Mokyklos vidaus reikalų organizavimas.
– Klausimų, susijusių su higiena, sveikata, darbų sauga formulavimas ir sprendimas.
– Pagalba mokiniams su negalia.
– Mokinių maitinimo klausimų sprendimas.

Mokyklos tarybos susirinkimų protokolai ir aktai (prancūzų k.)

CE: Acte No. 1 2018/2019

PV du CE du 11 septembre 2018

CE: Acte No. 10 – 2018 -01

PV du CE du 15 octobre 2018

COMPOSITION DU CE 2018

PV du CE du 18 06 2019

Actes du CE du 18 06 2019

PV du CE du 17 09 2019

Actes du CE du 17 09 2019

PV du CE du 21 10 2019

Actes du CE du 21 10 2019

PV du CE du 25 11 2019

Actes du CE du 25 11 2019

PV du CE du 20 01 2020

Actes du CE du 20 01 2020

PV du CE du 14 05 2020

Actes du CE du 14 05 2020

Actes du CE du 22 06 2020

PV du CE du 22 06 2020

Actes du CE du 03 11 2020

PV du CE du 03 11 2020

top