Mokyklos gyvenimas

CPE laiškas

Conseiller Principal d’Éducation – Patarėja švietimo klausimais:

Nathalie Lemoré

Kaip vyksta mokyklos gyvenimas?

Patarėja švietimo klausimais rūpinasi Mokyklos gyvenimo organizavimu. Remiantis individualia kiekvieno vaiko situacija, bendradarbiaujant su mokytojais,  patarėja švietimo klausimais pataria kiekvienam mokiniui renkantis dėstomas disciplinas. Taip pat ji tarpininkauja tarp koledžo/licėjaus mokytojų, administracijos ir tėvų.

Šio prancūziškos mokyklos būdingo skyriaus pagrindinė užduotis – ugdyti visuomenės piliečius, mokyti paauglius gyventi bendruomenėje. Taip pat siekiame sukurti palankiausias sąlygas mokytis individualiai ar grupėje, pasiekti geriausių rezultatų moksle ir saviraiškoje. 

Pagrindiniai CPE tikslai :

– išmokti bendruomeninio gyvenimo taisyklių;

– pasiruošti tapti geru piliečiu;

– išmokyti paauglius veikti savarankiškai ir rodyti iniciatyvą;

– įsitraukti į socialinį ir profesinį gyvenimą.

Pagrindinės vertybės – tarpusavio pagarba, solidarumas ir bendruomeniškumas.

Mokyklos gyvenimo organizavimas

Patarėja švietimo klausimais bendrauja su vaikais tuomet, kai jiems nevyksta pamokos: atvykus į mokyklą, pertraukų metu, išvykose, mokytojo neatvykimo atveju. Jos tikslas – užtikrinti, kad būtų gerbiamas mokyklos tvarkaraštis (pamokos, pertraukos, darbo, mokymosi ir poilsio ritmas).

Kokybiška mokymosi aplinka

Visa mokyklos gyvenimo komanda rūpinasi mokinių užimtumu, saugumu bei seka vėlavimus ir neatvykimus. Komanda siekia užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai, nepilietiškam elgesiui, smurtui ar patyčioms. Įvykus konfliktui, patarėja švetimo klausimais dalyvauja jų sprendime, didžiausią dėmesį sutelkdama į dialogą bei siekdama, kad mokiniai iš situacijos pasimokytų.

Mokyklinio gyvenimo komandos valdymas

Savo funkcijas Patarėja švietimo klausimais vykdo drauge su Mokyklos gyvenimo komanda, o pagrindinis dokumentas šiame darbe yra mokyklos vidaus tvarkos taisyklės.

Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių aktualią redakciją (2015-2016 m. m.) rasite čia: LIFV-Réglement intérieur 2016

 

Nathalie Lemoré

Patarėja švietimo klausimais – CPE (Conseiller Principal d’Éducation)

top