Kalbų mokymas

Kalbų mokymo programos Prancūzų licėjuje_2020-2021

Įgyvendindamas AEFE agentūros iškeltą tikslą stiprinti atvirumą šalies kalbai ir kultūrai, Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus nuo 2020 mokslo metų 3 ciklo klasėms siūlo sustiprintą užsienio kalbų programą PARLE.

Be anglų kalbos, licėjaus mokiniai turi galimybę mokytis 5 užsienio kalbų: lietuvių, ispanų, vokiečių, rusų ir italų.

LIETUVIŲ KALBA

Lietuvių kalbos mokiniai pradeda mokytis jau ikipradinėse klasėse:

Ikipradinės klasėsPradinės klasės
PSPopamokinės veiklos lietuvių kalba
           
Lietuviškai kalbančios mokytojų asistentės ir animatoriai
CP /
CE1/
CE2
2 x 45 min per savaitę

+ papildomos 1h30 vaikams, kurių gimtoji kalba yra lietuvių
MS2 x 30 min per savaitę
CM12 x 45 min per savaitę

+ 1h30 vaikams, kurių gimtoji kalba yra lietuvių
GS2 x 30 min per savaitę
CM22 x 45 min per savaitę

+ 1h30 vaikams, kurių gimtoji kalba yra lietuvių

Koledžo ir licėjaus klasėse  mokiniai, norintys pasiruošti lietuvių kalbos egzaminams (Brandos, PUPP), gali pasirinkti sustiprintą lietuvių kalbos programą.

KoledžasLicėjus
Nuo 6eme iki 3eme : privaloma
 
– 3 x 45 min lietuvių gimtoji kalba

– 2 x 45 min lietuvių užsienio kalba
 
Pasirenkama: 2 x 45 min lietuvių gimtoji kalba (pasiruošimas PUPP)
-2nde/ 1er / Terminale 2 x 45 min lietuvių gimtoji kalba
 
-2nde / 1er / Terminale 2 x 45 min lietuvių užsienio kalba

Pasirenkama: 3 x 45 min
lietuvių gimtoji kalba (pasiruošimas Brandos egzaminui)

ISPANŲ, VOKIEČIŲ, RUSŲ, ITALŲ KALBOS

6e klasėje mokiniai gali pasirinkti mokytis ispanų arba rusų kalbos (dvikalbystės programa, 2h30 per savaitę).

4 cikle nuo 5e klasės siūlomos 4 užsienio kalbos 3 k. per savaitę po 45 min. (viso 2h15).

Licėjaus klasių mokiniai turi 3 antros užsienio kalbos valandas per savaitę.

2nde klasėje šios keturios kalbos siūlomos kaip 3 užsienio kalba (3h per savaitę).

PRANCŪZŲ KALBA (ugdymo kalba)

Visi mokomieji dalykai Prancūzų licėjuje yra dėstomi prancūzų kalba.
Į ikipradinę mokyklą (2-5 m. amžiaus vaikai) priimame visus norinčius, nepaisant tautybės ar kalbos.

Nuo 2020 mokslo metų suteikiame galimybę mūsų mokykloje mokytis visiems norintiems:  prancūzų kalbos nemokantiems įvairaus amžiaus vaikams siūlome pereinamąsias klases (nuo pradinės mokyklos (6 m.) iki 2nde klasės).

Šie mokiniai dalį laiko mokosi prancūzų kalbos mažose grupėse, kad po 1-2 metų pasiektų pakankamą prancūzų kalbos lygį, leidžiantį mokytis kitų mokomųjų dalykų prancūzų kalba. Kitą laiko dalį šie mokiniai mokosi kartu su savo klasės mokiniais.

KALBŲ EGZAMINAI

Koledžo ir licėjaus klasių mokiniai gali laikyti šiuos kalbų egzaminus:

Pradinė mokyklaVidurinė mokykla
PrancūzųA1 A2B1 B2
AnglųxCambridge
IspanųxDELE
VokiečiųxGoeth

ANGLŲ KALBA

Kalbų mokymas yra vienas iš svarbiausių mokyklos prioritetų, tad anglų kalbos mokymui skiriamas ypatingas dėmesys.

Anglų kalbos valandų skaičius per savaitę
GS2 x 30 min
CP2 x 45 min
CE12 x 45 min
CE22 x 45 min
CM12 x 45 min pogrupiuose + 45 min istorija anglų kalba
CM22 x 45 min pogrupiuose + 45 min istorija anglų kalba
6ème– sustiprintos anglų k. programa: 7 x 45 min + 1h30 istorija anglų kalba
– įprasta programa: 5 x 45 min + 45 min pasirenkamai (papildoma arba sustiprinta)
5èmeNuo 2021 mokslo metų:
– sustiprinta anglų k. programa: 7 x 45 min + 1h30 istorija anglų kalba
– įprasta programa: 5 x 45 min + 45 min pasirenkamai (papildoma arba sustiprinta)
4èmeNuo 2022 mokslo metų:
– sustiprinta anglų k. programa: 7 x 45 min + 1h30 istorija anglų k.
– įprasta programa: 5 x 45 min + 45 min pasirenkamai (papildoma arba sustiprinta)
3èmeNuo 2023 mokslo metų:
– sustiprinta anglų k. programa : 7 x 45 min + 1h30 istorija anglų kalba
– įprasta programa: 5 x 45 min + 45 min pasirenkamai (papildoma arba sustiprinta)
2nde4 x 45 min + 45 min pasirenkamai (papildoma arba sustiprinta)
1ère– anglų k. – bendrasis pagrindas: 3 x 45 min
– užsienio kalba, literatūra ir kultūra anglų kalba: 5 x 45 min
Term– anglų k. – bendrasis pagrindas: 3 x 45 min
– užsienio kalba, literatūra ir kultūra anglų kalba : 7 x 45 min

Pastaba : į sustiprintos anglų kalbos programą organizuojama atranka remiantis mokinių pasiekimų rezultatais.

Artimoje ateityje sustiprintą anglų kalbos programą ketiname pakeisti į Tarptautinę anglų kalbos klasę.

top