fbpx

Koledžas/Licėjus

Koledžas ir licėjus

Pagrindinėje mokykloje užtikrinamas mokymas pagal Prancūzijos programų lygį.

Mokymas yra tiesioginis 5, 6 ir 7 klasėms; 5 ir 7 klasei jis patvirtintas Prancūzijos nacionalinės švietimo ministerijos, 8 klasei – CNED (Prancūzijos nacionalinis nuotolinio mokymo centras). Pamokas veda mokyklos mokytojai, o atsiskaitymai vyksta nuotoliniu būdu – įvertinimus pateikia CNED.

Licėjuje mokiniai gali pasirinkti skirtingas disciplinas ir įgyti ekonominį ir socialinį, literatūrinį ar mokslinį profilį.

Pamokų skaičius per savaitę yra panašus kaip prancūziškose mokyklose. Vilniaus tarptautinis Prancūzų licėjus taiko švietimo programą, kontroliuojamą nuotoliniu būdu CNED.

Kiekvieną discipliną dėsto kvalifikuotas mokytojas. Kai kurie iš jų turi Prancūzijos nacionalinio švietimo diplomą, prancūzų universitetų diplomus (doktorantūra, magistras, bakalauras) bei lietuvių ar užsienio universitetų diplomus (medicina, informatika, pedagogika). Toks mokytojų kolektyvas užtikrina kokybišką mokslą.

Koledžas

Mokymo kursas susideda iš disciplinų, kurios sudaro žinių ir kompetencijų pagrindą. Pirmos dvi programos dalys yra įtvirtinamos pagrindinėje mokykloje, o trečioji – devintoje koledžo klasėje (3ème). Paskutiniais koledžo metais, mokiniai atlieka trumpos trukmės profesinę praktiką ir ruošiasi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui.

Mokymas yra suskirstytas į du ciklus:

  • 3 ciklas – bendrasis mokymas CM1, CM2 klasėse (pagrindinė mokykla) ir 6-oje klasėje (koledžas);
  • 4 ciklas – gilinamasis mokymas 7-oje, 8-oje ir 9-oje klasėse (koledžas).

Mokymosi tikslai, valandos ir mokymo programa yra nustatyta kiekvienam ciklui atskirai.

Licėjus

Mokiniai yra mokomi iš CNED pateiktos medžiagos ir aprašymų. Tačiau Vilniaus tarptautinio Prancūzų licėjaus sistema yra mišri: mokymasis susideda iš CNED pateiktos medžiagos ir aukštos kvalifikacijos mokytojų parengtų pamokų.

Prancūzijoje didelė dalis namų darbų yra siunčiami elektroniniu paštu. Licėjistams mokyklos administracija pasirūpina registracija CNED, namų darbų siuntimu ir gavimu.

Tėvų pageidavimu mes taip pat pasirūpiname CNED reikalavimuose paminėtų vadovėlių užsakymu.

Daugiau informacijos:

LES HORAIRES PAR CYCLE AU COLLÈGE

LES PROGRAMMES DU COLLÈGE

LES PROGRAMMES DU LYCÉE

HORAIRES DE SECONDE

HORAIRES DE PREMIÈRE ET TERMINALE

top