Mano vaikas nefrankofonas

Vilniaus tarptautinis Prancūzų licėjus priima vaikus nekalbančius prancūziškai, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Mūsų tikslas – padėti visiems mokiniams įgyti prancūzų kalbos žinių, suprasti šnekamąją kalbą, išmokti skaityti ir rašyti. Speciali siūloma programa leidžia greitai pasiruošti mokslui pagal prancūzišką programą Vilniaus tarptautiniame Prancūzų licėjuje.

Prancūziškai nekalbančių vaikų integracija:

  • Prancūziškai nekalbantys vaikai yra priimami į klasę pagal amžių arba lygį. Klasės mokytojas dirba kartu su prancūzų užsienio kalbos (FLE) ir prancūzų gimtosios kalbos (FLESCO) mokytojais.
  • FLESCO specialistas dirba su prancūziškai nekalbančiais mokiniais pagal nustatytą tvarkaraštį, keletą kartų per savaitę. Klasės sudaromos pagal vaikų amžių.
  • Pamokos vyksta pagal FLESCO metodą – vaikams suteikiami gebėjimai suprasti ir kalbėti prancūzų kalba dažnai pasitaikančiose ir pažįstamose situacijose. Taip vaikai išmoksta reikalingų žodžių bei gramatinių struktūrų, kurie sudaro pagrindą platesniam kalbos vartojimui. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas šnekamajai kalbai lavinti. Didesnis dėmesys rašymo įgūdžiams skiriamas vyresnėse klasėse – 9-10 m. amžiaus vaikams. Kai kurie mokiniai, esant poreikiui, tęsia papildomas pamokas viso mokymo metu.
top