fbpx

Kainos

*Vilniaus miesto savivaldybė skiria 120 €/mėn. kompensaciją  visiems TPS-GS klasių mokiniams, jeigu vieno iš tėvų ar globėjų ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Ši parama į kainyną nėra įtraukta. 

2024-2025 mokslo metų tarifai

1. Stojamasis mokestis800 €
Nuolaida TPS klasei ir LIFV mokinių broliams/sesėms
_______________________
50 %
2. Registracijos kitiems mokslo metams avansinis mokestis
Suma grąžinama kitų mokslo metų rugsėjo mėn.
_______________________
180 €
3. Garantinis fondas
Grąžinamas vaikui paliekant mokyklą
_______________________
170 €
4. Mokestis už mokymo priemones ir vadovėlius (per metus)
Darželis, pradinė mokykla150 €
Pagrindinė, vidurinė mokykla
_______________________
250 €
5.  Įmokos už mokslą per metus10 įmokų per metusMokant 1 k. per metus
Darželis (Maternelle)
Kaina nurodyta be Vilniaus m. savivaldybės skiriamos 120 €/mėn. kompensacijos
5 500 €*
Pradinė (Elémentaire)5 800 €5 626 €
Pagrindinė (Collège)7 000 €6 790 €
Vidurinė (Lycée)7 400 €7 178 €
Nuolaidos : 20% trečiam, 50% ketvirtam, 100% penktam ir kitiems šeimos vaikams
_______________________
6. Įmokos už egzaminus
Baccalauréat (1ère)140 €
Baccalauréat (Terminale)250 €
Diplôme National du Brevet (3ème)
_______________________
120 €
7.  Popamokinės priežiūros grupė (15-18 val., darželyje trečiadieniais 12-18 val.)
Pasirinkus ABONEMENTĄ5€/ dienai
Pasirinkus LANKSČIĄ sistemą10 €/ dienai
Be išankstinės registracijos15 €/dienai
8. Maitinimas
Pietūs5,30 €
Pavakariai
__________________________
2,10 €
9. Atostogų laisvalaikio centras
*Kaina gali keistis priklausomai nuo dienos programos
_______________________
20,00 €*/ diena
10. Mokyklinis autobusas
Dėl šiuo metu galiojančios kainos prašome kreiptis į administraciją (econome@lifv.lt).

2024-2025 m.m. kainos: atsisiųskite

2023-2024 m.m. kainos: atsisiųskite

top