fbpx

Paslaugos

Popamokinė veikla VTPL:

  • Ugdymo tęstinumas: stengsimės ugdyti vaikų kūrybiškumą bei rūpinsimės jų gerove. Mūsų tikslas yra suteikti mokiniams geriausias sąlygas, kad jie galėtų siekti savo tikslų. Užklasinė veikla vyksta žaidimų forma. Jokiu būdu nenorime, kad vaikai po pamokų turėtų papildomų darbų.
  • Mokinių saugumas: tai mūsų pagrindinis tikslas prieš pradedant bet kokią veiklą. Nuolatos prižiūrėsime, kad vaikai būtų saugūs ir būtų laikomasi higienos bei saugos normų.
  • Tikslas: užklasinės veiklos tikslas bus pristatomas iš anksto. Tai gali būti, pavyzdžiui, koncertas, spektaklis ar darbelio parašymas. Užklasinės veiklos metu vaikas bus įvertintas, išgirstas, išklausytas ir suprastas. Tuo pačiu jis išmoks užbaigti darbelį/užduotį nustatytu laiku.
  • Vilniaus prancūzų mokykla nori atverti duris ir mokinių tėveliams bei jiems siūlo prancūzų kalbos kursus vakarais.

Aš esu atviras visiems jūsų pasiūlymams. Susisiekite su manim el. paštu karimmadaoui@efv.lt arba ateikite pasikalbėti į mokyklą.

Karim Madaoui

Daugiau informacijos rasite čia:

Offre Pédagogique Extra-Scolaire

top