fbpx

Visuotinis susirinkimas nuotoliniu būdu gruodžio 12 d. 18.00 val.

Gerbiami mokinių tėvai,

Kviečiame Jus į Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus mokinių tėvų asociacijos, kurios nariais esate ir Jūs, visuotinį susirinkimą, kuris įvyks gruodžio 12 d. 18.00 val. nuotoliniu būdu. Nuorodą prisijungti į virtualų susitikimą atsiųsime Jums elektroniniu paštu.

Visuotinis susirinkimas – tai svarbus kasmetinis renginys, kurio metu pristatoma mokyklos praėjusių metų veikla bei kitų metų biudžetas, atnaujinama Valdančiosios tarybos sudėtis. Preliminarią susitikimo darbotvarkę rasite čia.

Rinkimai į Valdančiąją tarybą

Šiais metais bus renkami 5 atstovai į Asociacijos Valdančiąją tarybą (3 mandatai 3 metams, 1 mandatas 2 metams ir 1 mandatams 1 metams). Informaciją apie balsavimą nuotoliniu būdu paskelbsime artimiausiu metu.

Kviečiame dalyvauti rinkimuose

Jei norite pateikti savo kandidatūrą, prašome iki lapkričio 30 d. atsiųsti šiuos dokumentus adresu assistant-dir@lifv.lt :

Kandidatūros pareiškimas

Kandidato prisistatymas. Jis yra skirtas tėvams – rinkėjams. Prašome prisistatymą paruošti 2 kalbomis (lietuvių ir prancūzų/anglų k.) ir pridėti savo nuotrauką.

Prisistatymai bus išsiųsti licėjaus mokinių tėvams elektroniniu paštu.

Valdančiosios tarybos vaidmuo

Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus – tai privati, nesiekianti pelno, tėvų valdoma mokymo įstaiga.

Mokyklos administravimas, buhalterija, kontrolė ir kita veikla grindžiama savanorišku tėvų dalyvavimu tėvų asociacijoje. Asociacijos įstatus galite rasti Edukoje (Dokumentai/ Bendri dokumentai/ Valdančiosios tarybos protokolai).

Iš dalies atnaujinama kiekvienais metais, asociacijos valdyba (Valdančioji taryba) užtikrina administracinį ir finansinį mokyklos valdymą. Jos nariai yra renkami iš mokinių tėvų tarpo. Valdančioji taryba reguliariai organizuoja susirinkimus, kuriuose svarsto praktinius klausimus, susijusius su mokyklos veikla ir tvirtina biudžetą.

Daugiau informacijos apie Valdančiosios tarybos veiklą rasite čia.

top