fbpx

Visuotinis susirinkimas nuotoliniu būdu gruodžio 12 d. 18.00 val.

Gerbiami mokinių tėvai,

Kviečiame Jus į Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus mokinių tėvų asociacijos, kurios nariais esate ir Jūs, visuotinį susirinkimą, kuris įvyks gruodžio 12 d. 18.00 val. nuotoliniu būdu. Nuorodą prisijungti į susitikimą nuotoliniu būdy atsiuntėme Jums elektroniniu paštu.

Visuotinis susirinkimas – tai svarbus kasmetinis renginys, kurio metu pristatoma mokyklos praėjusių metų veikla bei kitų metų biudžetas, atnaujinama Valdančiosios tarybos sudėtis. Preliminarią susitikimo darbotvarkę rasite čia.

Rinkimai į Valdančiąją tarybą

Šiais metais turėtų būti išrinkti 5 atstovai į Valdančiąją tarybą (3 mandatai 3 metams, 1 mandatas 2 metams ir 1 mandatams 1 metams). Gavome 3 kandidatūras, tačiau Asociacijos įstatai įpareigoja organizuoti balsavimą. Kviečiame susipažinti su kandidatais (spauskite nuorodas):

Kristina Jonkuvienė Saulius ŽybartasIsabelle Fogola

Balsavimo tvarka

1) Kvorumas
Tam, kad Visuotinis susirinkimas būtų laikomas įvykusiu, jame turi dalyvauti pakankamas skaičius tėvų (turi būti atstovaujama 30 % mokinių).
Norėdami suskaičiuoti dalyvių skaičių, prašome registruotis šioje nuorodoje ir patvirtinti savo dalyvavimą. Nuoroda aktyvi tik prisijungus prie Jūsų EDUKA paskyros.
Jei nebus pasiektas kvorumas, antrasis Visuotinis susirinkimas bus surengtas gruodžio 14 d., trečiadienį.

2) Balsavimas
Balsavimas vyks nuotoliniu būdu, EUSurvey platformoje. Kiekviena šeima turi tiek balsų, kiek jos vaikų mokosi LIFV (pvz., jei mokykloje mokosi 2 jūsų vaikai, turėsite 2 balsus). 
Balsavimas prasidės susirinkimo dieną 18.15 val. Unikali nuoroda kiekvienam vaikui bus išsiųsta tėvams el. paštu.

Iš anksto dėkojame už Jūsų aktyvų dalyvavimą.

Valdančiosios tarybos vaidmuo

Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus – tai privati, nesiekianti pelno, tėvų valdoma mokymo įstaiga.

Mokyklos administravimas, buhalterija, kontrolė ir kita veikla grindžiama savanorišku tėvų dalyvavimu tėvų asociacijoje. Asociacijos įstatus galite rasti Edukoje (Dokumentai/ Bendri dokumentai/ Valdančiosios tarybos protokolai).

Iš dalies atnaujinama kiekvienais metais, asociacijos valdyba (Valdančioji taryba) užtikrina administracinį ir finansinį mokyklos valdymą. Jos nariai yra renkami iš mokinių tėvų tarpo. Valdančioji taryba reguliariai organizuoja susirinkimus, kuriuose svarsto praktinius klausimus, susijusius su mokyklos veikla ir tvirtina biudžetą.

Daugiau informacijos apie Valdančiosios tarybos veiklą rasite čia.

top