fbpx

Vadovų komandos laiškas

Gerbiami mokinių tėvai, licėjaus komandos nariai, brangūs mokiniai,

Šie 2020–2021 mokslo metai baigiasi.

Kaip žinote, jie buvo nepanašūs į ankstesnius. Dėl pandemijos, mokykla turėjo užverti savo duris 2020 m. gruodžio mėn. Taip iš mokinių buvo atimta galimybė kurti socialinius ryšius, kurie paprastai užsimezga klasėje.

Tačiau švietimo komanda sugebėjo greitai prisitaikyti ir suteikti kokybišką nuotolinį mokymą. Ikipradinės mokyklos ir CP klasės išliko atviros visus mokslo metus, o mokykla tuo pat metu šeimų patogumui teikė ir nuotolinio mokymo paslaugas.

Už tai nuoširdžiai dėkojame visiems mokytojams, administracijos komandai, bei Jums, brangūs mokinių tėvai, už tai, kad palaikėte savo vaikus šiuo sunkiu laikotarpiu.

Su Jūsų pagalba, Jūsų vaikams, mūsų mokiniams, buvo užtikrintas ugdymo tęstinumas.

Taip pat sveikiname mūsų brangius mokinius už jų pastangas, motyvaciją ir atkaklumą visus metus. Terminale klasės mokiniams pavyko įveikti didelį iššūkį: išlaikyti Baccalaureat egzaminus nuotoliniu būdu. Linkime jiems kuo didžiausios sėkmės ateityje.

Mieli mokiniai, mieli tėvai, mieli LIFV mokytojai,

Mes žinome, kiek pastangų Jums kainavo šie metai, todėl esate nusipelnę ateinančių poilsio savaičių dar labiau nei bet kada. 

Kitais mokslo metais mums bus malonu susitikti Jus naujame licėjaus pastate ir kartu atremti naujus iššūkius.

Linkime Jums visiems puikių atostogų!

Florence Llopis, licėjaus vadovė

Jean-François Hébrard, pradinės mokyklos direktorius

Antoine Sochay, vadovės pavaduotojas, atsakingas už koledžą-licėjų

David Borgondo, popamokinės veiklos skyriaus paslaugų vadovas

top