fbpx

“Mokyklos gyvenimo” skyrius: kas tai?

Kas rytą koledžo ir licėjaus mokinius pasitinka ugdymo asistentai (assistants d’éducation). Jų komandai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui (conseillière principale d’éducation, CPE).  Tai – Vie scolaire, neatsiejama prancūziškos vidurinės mokyklos dalis. Lietuviškai tai – “Mokyklos gyvenimas”. Dažnai žmonėms, nepažįstantiems prancūziškos švietimo sistemos, kyla klausimas: kas tai? Koks Vie scolaire vaidmuo? Ką gi veikia CPE?

Pasakoja Clémence Baulet, LIFV vyriausioji patarėja ugdymo klausimais ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Clémence Baulet

“Mokyklos gyvenimo” skyrius: kas tai?

Vie scolaire – tai viskas, kas vyksta mokykloje ne pamokų metu. “Mokyklos gyvenimo” komanda rūpinasi mokiniais, kai jie nėra klasėje su mokytojais. Ugdymo asistentai prižiūri moksleivius lauke, pietų pertraukos metu, koridorių, fojė, licėjaus klubo patalpose, taip pat – jei jie paliekami po pamokų.

“Mokyklos gyvenimo” komanda atsakinga už praleistų pamokų ir vėlavimo į pamokas registravimą ir kontrolę. Tėvai turi pateisinti praleistas pamokas raštu. Taip pat rūpinamės drausmingumu. Pvz., ugdymo asistentai prižiūri mokinius, jei jie paliekami po pamokų. Mokinys turi atlikti jam skirtą užduotį, kuri visada turi būti susijusi su pažeista taisykle, stengiamės, kad vaikas suprastų tos taisyklės svarbą.

Švietimo asistentai moko mokinius gerbti kasdienio gyvenimo taisykles, kad kiekvienas mūsų bendruomenėje jaustųsi gerai ir saugiai, tačiau “Mokyklos gyvenimas” nėra vien tik tam, kad būtų nustatyta tvarka ir disciplina. Mokykla yra bendravimo vieta, todėl asistentai su mokiniais gali žaisti krepšinį, stalo futbolą, šachmatais…

Koks yra CPE vaidmuo mokykloje?

Mano darbas – ne tik užtikrinti taisyklių laikymąsi ir saugumą. Pagrindinė CPE misija – sudaryti geriausias sąlygas individualiam ir kolektyviniam gyvenimui, akademinei sėkmei ir asmeniniam tobulėjimui. Mokiniai gali ateiti į mano kabinetą, jei jiems reikia pasikalbėti, jie turi klausimų, asmeninių ar su mokykla susijusių problemų ir t. t. 

Mielai priimu visus mokinius, visada jų išklausau. 

Taip pat glaudžiai bendradarbiauju su mokytojų komanda vykdant visus projektus ir pedagogines išvykas. Dirbame su pilietiškumo, gyvenimo bendruomenėje klausimais, siekdami, kad mokiniai jaustųsi mokyklos bendruomenės dalimi. Daug bendradarbiauju su slaugytoja ir psichologe, kartu stengiamės, kad kiekvienas mokykloje gerai jaustųsi ir dirbame su sveikatos temomis.

Kartu su slaugytoja suplanavome projektą apie bendruomeniškumą su CM1 – CM2 – 6ème-5ème klasėmis. Tai projektas apie tai, kaip priimti kitus, priimti skirtumus, kaip elgtis klasėje gerbiant visus mokinius ir mokytojus. 

Papasakokite, kaip tikrinate mokinių lankomumą?

Manau, kad prancūzų sistema yra viena griežčiausių pamokų lankomumo klausimu. Kiekvieną kartą, kai mokinys pavėluoja į pamoką, “Pronote” sistemoje siunčiame pranešimą tiesiogiai tėvams. Jei ryte mokinys neatvyksta į mokyklą, ugdymo aisistenai susisiekia su tėvais dėl raštiško neatvykimo pateisinimo. Netgi kartais pilnametystės sulaukusių licėjaus mokinių tėvai informuojami, jei jų vaiko nėra mokykloje. Taigi, nepastebėtiems vaikštinėti po senamiestį pamokų metu jiems taip lengvai nepavyksta 🙂

Lietuvius dažnai stebina, kad prancūzų mokykloje vaikai niekada nėra paliekami vieni. Kodėl taip yra?

Pagal Prancūzijos įstatymus, negalima palikti mokinio vieno (išskyrus 10, 11, 12 klases). Su jais visada turi būti suaugęs asmuo. Už mokinius esame atsakingi nuo atvykimo į mokyklą ryte, iki tos akimirkos, kai išeina pasibaigus pamokoms.

10-12 klasių mokiniai turi daugiau laisvės. Jie gali išeiti, kada nori, tai – jų pačių atsakomybė. Tačiau jų tėvams visada pranešama, jei jie vėluoja. 

Dėkojame už interviu.

top