fbpx

Mokinių tėvų atstovų rinkimai

Šiais mokslo metais TPS-Terminale mokinių tėvai kviečiami rinkti savo atstovus į Vilniaus Tarptautinio prancūzų licėjaus Pradinės mokyklos tarybą (ikipradinei ir pradinei mokykla) ir Licėjaus tarybą (visai mokyklai).

1. Koks bus išrinktų tėvų vaidmuo?

Išsrinkti tėvai turi vieno balso teisę pradinės mokyklos ir licėjaus tarybose.

 • Pradinės mokyklos taryboje (ikipradinė ir pradinė mokykla):
  Posėdis vyksta vieną kartą per trimestrą. Pradinės mokyklos taryba balsuoja dėl mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir priima mokyklos veiklos projektą. Susirinkimo metu nustatomas mokyklinės savaitės metodinis organizavimas. Nariai teikia savo nuomonę ir pasiūlymus dėl mokyklos veiklos ir visais klausimais, susijusiais su mokyklos gyvenimu, popamokine veikla, mokyklos maitinimu, higiena ir vaikų saugumu.
 • Licėjaus taryboje:
  Licėjaus taryba renkasi į nuolatinius posėdžius direktoriaus iniciatyva ne rečiau kaip tris kartus per metus, kad priimtų arba išreikštų nuomonę dėl mokyklos veiklos projekto, mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, tvarkaraščių ir mokslo metų kalendoriaus;  metinis ugdymo karjerai planas;  Stažuočių planas visiems institucijos darbuotojams, metinė kovos su visų formų smurtu, diskriminacija ir patyčiomis veiksmų programa ir kt.

2. Kaip vyksta rinkimai?

 • Rinkimų data: Rinkimai vyks 2022 m. spalio 11 d. Šilo ir Subačiaus pastatuose nuo 8 iki 17 val.
 • Kas gali balsuoti? Kiekvienas iš dviejų tėvų yra rinkėjas, nepriklausomai nuo to, ar  gyvena kartu, ar ne. Mokyklos darbuotojai taip pat yra rinkėjai, jei jie yra ir mokyklos darbuotojai, ir besimokančių mokinių tėvai. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas rinkėjas turi tik vieną balsą, nepriklausomai nuo to, kiek vaikų mokosi toje pačioje mokykloje.
 • Kokia yra balsavimo sistema? Balsuojama už visą pateiktą sąrašą (ne už atskirus narius). Kiekviename sąraše turi būti mažiausiai dviejų kandidatų pavardės, daugiausiai – .dvigubai daugiau, nei laisvų vietų skaičius.

3. Kas ir kokiu būdu gali dalyvauti?

Kas gali dalyvauti?

 • Šiuo metu yra įsteigta VTPL tėvų asociacija (su renkamais tarybos nariais). Ši Asociacija gali pateikti sąrašą 2022 m. spalio 11 d. rinkimams.
 • Jei tėvai pageidauja sukurti grupę, kuri rinkimuose pateiktų ne Asociacijos, o savo sąrašą, tai taip pat įmanoma.

Pastaba: šie tėvų atstovų rinkimai nesusiję su Valdybos narių rinkimais vykstančiais Visuotinio susirinkimo metu, kuris vyks 2022 m. gruodžio pradžioje.

Kaip pateikti sąrašą?

 • Spalio 3 d., Tėvų asociacija ir (arba) nauja grupė gali pateikti nuo 2 iki 30 kandidatų sąrašą, sudarytą pirmenybine tvarka, nuo kurios priklausys vietų paskirstymas, kandidatų vardai ir pavardės, neišskiriant įgaliotų narių ir papildomų narių. Sąrašai negali būti išsamūs, tačiau juose turi būti bent dvi pavardės.
 • Jei norite patekti į Tėvų asociacijos sudaromą sąrašą, rašykite el. paštu: ape@lifv.lt 
 • Kandidatų sąrašas pateikiamas direktoriui iki spalio 3 d. balsavimo biuletenių sudarymui. proviseur@lifv.lt 
top