Kvietimas į Visuotinį susirinkimą NUOTOLINIU BŪDU trečiadienį, lapkričio 10 d. 18.00 val.

Gerbiami mokinių tėvai,

Kviečiame Jus į Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus mokinių tėvų asociacijos, kurios nariais esate ir Jūs, visuotinį susirinkimą, kuris įvyks 2021 m. lapkričio 10 d. 18.00 val. Renginys vyks nuotoliniu būdu. Specialiame naujienlaiškyje atsiųsime Jums nuorodą prisijungti į virtualų susitikimą.

Visuotinis susirinkimas – tai svarbus kasmetinis renginys, kurio metu pristatoma mokyklos praėjusių metų veikla bei kitų metų biudžetas, atnaujinama Valdančiosios tarybos sudėtis. Preliminarią susitikimo darbotvarkę rasite ČIA.

Rinkimai į Valdančiąją tarybą

Šiais metais bus renkami 5 atstovai į Asociacijos Valdančiąją tarybą (3 mandatai 3 metams, 1 mandatas 2 metams ir 1 mandatams 1 metams). Informaciją apie balsavimą nuotoliniu būdu paskelbsime artimiausiu metu.

Kviečiame dalyvauti rinkimuose

Jei norite pateikti savo kandidatūrą, prašome iki lapkričio 4 d. atsiųsti šiuos dokumentus adresu com@lifv.lt :

– Kandidatūros pareiškimas 2021

– Kandidato prisistatymas. Jis yra skirtas tėvams – rinkėjams. Prašome prisistatymą paruošti 2 kalbomis (prancūzų ir lietuvių, jei pageidaujate – ir anglų k.) ir pridėti savo nuotrauką.

Prisistatymai bus išsiųsti licėjaus mokinių tėvams specialiu naujienlaiškiu

Valdančiosios tarybos vaidmuo

Vilniaus Tarptautinis Prancūzų licėjus – tai privati, nesiekianti pelno, tėvų valdoma mokymo įstaiga.

Mokyklos administravimas, buhalterija, kontrolė ir kita veikla grindžiama savanorišku tėvų dalyvavimu tėvų asociacijoje (Asociacijos įstatai).

Iš dalies atnaujinama kiekvienais metais, asociacijos valdyba (Valdančioji taryba) užtikrina administracinį ir finansinį mokyklos valdymą. Jos nariai yra renkami iš mokinių tėvų tarpo. Valdančioji taryba reguliariai organizuoja susirinkimus, kuriuose svarsto praktinius klausimus, susijusius su mokyklos veikla ir tvirtina biudžetą.

Daugiau informacijos apie Valdančiosios tarybos veiklą rasite čia.

top