fbpx

Keičiasi koledžo-licėjaus pamokų laikas nuo 2021 rugsėjo mėn.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. koledžo-licėjaus klasėms pamokos prasidės 8.00 val.

Šį sprendimą po konsultacijų ir pasitarimų priėmė Mokyklos taryba, kurią sudaro visos licėjaus bendruomenės narių atstovai: mokiniai, tėvai, administracijos ir pedagoginės komandos nariai (10 narių balsavo „už“, 2 susilaikė, 1 balsavo „prieš“). Prieš tai savo pritarimą buvo išreiškusi ir Mokytojų taryba, kurioje dalyvauja visi koledžo-licėjaus mokytojai. Koledžo mokinių tėvai savo nuomonę galėjo išreikšti Eduka platformoje organizuotose apklausose. Šiam pakeitimui pritarė 50 proc. šeimų.

Argumentai už:

  • Prancūzijoje ir prancūziškose mokyklose visame pasaulyje įprastas pamokų pradžios laikas yra 8.00 val. Pagal prancūzišką programą mokiniai turi nuo 27 iki 36 val. pamokų per savaitę. Atsižvelgiant į didelį jų skaičių manome, kad būtina paankstinti pamokų pradžios laiką. Dabartinė pamokų pradžia 8.30 val. yra pritaikyta prie pradinei mokyklai patogaus tvarkaraščio. Jis nėra patogus koledžui-licėjui, kuris pastaraisiais metais augo ir profesionalėjo.
  • LIFV mokymosi krūvis yra palyginti didesnis nei kitose Vilniaus mokyklose, mokiniai pamokose praleidžia daugiau laiko. Todėl nėra logiška, kad jų pamokos prasidėtų vėliau.
  • Šiuo metu licėjaus klasių mokinių pamokos baigiasi labai vėlai – 17.15 val. Tai reiškia, kad jie turi atlikti namų darbus labai vėlai vakare. Pasikeitus tvarkaraščiui, jų pamokos galėtų baigtis 16.30-45 val. Mokiniai turės gerokai daugiau laiko ramiam poilsiui po pamokų.
  • Koledžo mokinių pamokos dabar baigiasi 16.30 val. Tai trukdo vaikams lankyti įvairius būrelius. Paankstinus pamokų laiką, mokiniai galėtų tęsti popamokinę veiklą.
  • Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Subačiaus g. pastate mokysis daugiau nei 400 mokinių (20 klasių nuo CE1 iki Terminale). Siekiant geriau valdyti mokinių srautus, užtikrinti jų saugumą įeinant ir išvykstant bei norint išvengti kamščių siauroje Subačiaus gatvelėje, pradinės mokyklos ir koledžo/licėjaus pamokos turi prasidėti skirtingu metu.

Priimant sprendimą buvo atsižvelgta ir į argumentus “prieš”. Suprantame, kad pokytis gali sukelti Jums nepatogumų, tačiau esame tikri, kad jis būtinas, norint pagerinti mokymo organizavimą ir siekiant visų licėjaus mokinių gerovės.

top