fbpx

Kalbų mokymas

Prancūzų kalba:

Tai pagrindinė mokymo kalba. Vaikai mokomi ja kalbėti nuo 2 metų, taikant identišką mokymą kaip Prancūzijos mokyklose. Ikipradinėse klasėse prancūziškai nekalbantiems vaikams padeda asistentai. Nuo pirmos klasės mokymas vyksta prancūzų kalba. Mokymo metodika grindžiama vaiko įtraukimu, todėl šis kalbą perpranta itin greitai. Palaipsniui turtindamas žodyną, vaikas pradeda suprasti prancūzų kalbą ir ja bendrauti. Vėliau, padedant mokytojams ir taikant individualią pagalbą, vaikas mokomas rašytinės kalbos.

Lietuvių kalba:

Lietuvių kalbos mokymas pradedamas ikipradinėse klasėse (visiems) ir tęsiamas iki mokyklos baigimo. Mūsų tikslas – lietuviams suteikti galimybę tobulinti gimtąją kalbą. Kitų tautybių vaikai mokosi lietuvių kalbos kaip užsienio.

Mes nuoširdžiai norime, kad lietuvių vaikai puikiai išmoktų savo gimtąją kalbą, todėl ikipradinių klasių mokymo programoje yra skiriamas laikas bendravimui ir lietuvių kalba. Paruošiamojoje klasėje lietuvių kalbos mokoma pagal Lietuvos mokymo programą. Prancūzai ir kitų tautybių vaikai lietuvių kalbos mokosi taip pat nuo paruošiamosios klasės.

Anglų kalba:

Anglų kalbos yra mokoma nuo paruošiamosios klasės, 3 kartus per savaitę. Pradinėje mokykloje kai kurie mokomieji dalykai dėstomi anglų kalba. Vyresnėse klasėse mokiniai turi vidutiniškai keturias pamokas per savaitę.

Mūsų mokykla yra PEARSON egzaminų centras. 8 klasėje mokiniai išaikę egzaminą gali gauti B1 lygio pažymėjimą (PTE General level 2), 10 klasėje – B2 lygio (PTE General level 3) ir C1 bei C2 lygio (PTE General 3/4) pažymėjimus, suteikiančius privalumų stojant į universitetus užsienyje. Vyresnėse klasėse ekonomikos pamokos taip pat vyksta anglų kalba.

 

top