fbpx

Kalbų mokymas

Prancūzų kalba:

Tai pagrindinė mokymo kalba. Ja mokoma nuo 2 metų pagal Prancūzijos mokyklose taikomą švietimo programą. Ikipradinėje mokykloje asistentai padeda prancūziškai nekalbantiems vaikams. Nuo pirmųjų metų mokymas vyksta prancūzų kalba. Mokymosi metodika, grįsta įsitraukimu, leidžia vaikui greitai perprasti kalbą. Palaipsniui, jis turtina savo žodyną, supranta ir bendrauja prancūzų kalba. Vėliau, mokytojų pagalba vaikas mokomas šnekamosios kalbos žinias taikyti rašytinės kalbos gebėjimams lavinti.

Lietuvių kalba:

Lietuvių kalbos mokymas pradedamas ikipradinėje mokykloje (visiems) ir tęsiamas iki mokyklos baigimo. Mokymo tikslas – suteikti lietuviams galimybę tobulinti gimtąją kalbą. Kitų tautybių vaikai mokosi lietuvių kalbos kaip užsienio.

Mes nuoširdžiai norime, kad lietuvių vaikai puikiai išmoktų savo gimtąją kalbą. Ikipradinės mokyklos mokymosi programoje jai skiriamas didelis dėmesys. Tam skirtuose užsiėmimuose vaikai tarpusavyje bendrauja lietuviškai. Paruošiamojoje klasėje lietuvių kalbos mokoma pagal lietuvišką mokymo programą.

Anglų kalba:

Nuo GS klasės (Grande Section) anglų kalbos mokoma 1 val. per savaitę. Mokymas tęsiasi iki pat mokyklos baigimo. Taigi, baigę mūsų mokyklą mokiniai puikiai kalba keliomis kalbomis: prancūzų, lietuvių ir anglų.

Pradedant nuo MS klasės (Moyenne section) siūlomos anglų kalbos pamokėles užklasinės veiklos metu.

top