Kalbų mokymas

Prancūzų kalba:

Prancūzų yra pagrindinė mokymo kalba. Ji praktikuojama nuo 2 metų naudojant Prancūzijos mokyklų švietimo sistemą. Darželyje asistentai padeda prancūziškai nekalbantiems vaikams. Nuo pirmos klasės, mokymas vyksta prancūzų kalba. Mokymosi metodika grįsta įsitraukimu, todėl vaikas greitai perpranta kalbą. Palaipsniui, jis praturtina savo žodyną, supranta ir bendrauja prancūziškai. Vėliau, asmeninė mokytojų pagalba leidžia jam pritaikyti ir parodyti savo žodinius ir rašytinius kalbos gebėjimus.

Lietuvių kalba:

Lietuvių kalbos mokymas pradedamas darželyje (visiems) ir tęsiamas iki mokyklos baigimo. Mokymo tikslas – leisti lietuviams tobulinti gimtąją kalbą. Kitų tautybių vaikai mokosi lietuvių kalbą kaip užsienio.
Mes nuoširdžiai norime, kad lietuviai puikiai išmoktų savo gimtąją kalbą.
Vaikų darželio mokymosi programoje skiriamas didelis dėmesys bendravimui lietuvių kalba. Vaikai tam skirtuose užsiėmimuose tarpusavyje bendrauja lietuviškai tam, kad lavintų ir praktikuotų lietuvių kalbą.
Lietuvių kalbos pamokos vyksta nuo paruošiamosios klasės pagal lietuvių mokyklose patvirtintą mokymosi programą.
Prancūzai ir kitų tautybių vaikai lietuvių kalbos mokosi taip pat nuo paruošiamosios klasės.

Anglų kalba:

Anglų kalba yra dėstoma nuo paruošiamosios klasės 3 kartus per savaitę. Taip pat pradinėje mokykloje kai kurios disciplinos yra dėstomos anglų kalba. Koledže ir licėjuje anglų kalbos pamokos vyksta keturis kartus per savaitę. Licėjuje ekonomika yra taip pat mokoma anglų kalba. Mūsų mokykla turi teisę organizuoti tarptautinį anglų kalbos egzaminą „Pearson Test of English“. Nuo 8 klasės moksleiviai gali laikyti B1 lygio anglų kalbos egzaminą, o 10 klasėje – B2 lygio egzaminą. Galiausiai mokykla siūlo laikyti C1 ir C2 lygio tarptautinius anglų kalbos egzaminus ruošiantis stoti į geriausius užsienio universitetus.

Trečioji užsienio kalba (ispanų, vokiečių, italų, rusų):

Nuo 7 klasės, moksleiviai pasirenka antrąją užsienio kalbą, kurią mokosi 3 kartus per savaitę. Nuo 10 klasės moksleiviai pasirenka trečiąją užsienio kalbą, kurią mokosi 2 kartus per savaitę.

top