Mano vaikas nefrankofonas

Vilniaus tarptautinis Prancūzų licėjus priima vaikus nekalbančius prancūziškai, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Mūsų tikslas – padėti visiems mokiniams įgyti prancūzų kalbos žinių, suprasti šnekamąją kalbą, išmokti skaityti ir rašyti. Speciali siūloma programa leidžia greitai pasiruošti mokslui pagal prancūziškąją programą Vilniaus tarptautiniame Prancūzų licėjuje.

Prancūziškai nekalbančių vaikų integracija:

  • Prancūziškai nekalbantys vaikai yra priimami į klasę pagal amžių arba lygį. Klasės mokytoja dirba kartu su prancūzų kaip užsienio kalbos (FLE) ir prancūzų kaip mokymo kalbos (FLESCO) mokytojomis.
  • FLESCO specialistė dirba su prancūziškai nekalbančiais mokiniais pagal nustatytą tvarkaraštį, keletą kartų per savaitę. Klasės sudarytos pagal vaikų amžių.
  • Pamokos vyksta pagal FLESCO metodą – vaikams suteikiami gebėjimai suprasti ir kalbėti prancūzų kalba dažnai pasitaikančiose ir pažįstamose situacijose. Taip vaikai išmoksta reikalingų žodžių bei gramatinių struktūrų, kurie sudaro pagrindą platesniam kalbos vartojimui. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas šnekamajai kalbai lavinti. Rašto raiškai didelis dėmesys pradedamas skirti vyresniems mokiniams – 9-10 m. amžiaus. Kai kurie mokiniai, esant poreikiui, tęsia papildomas pamokas viso mokymo metu.
top