Egzaminai

Informacija apie Baccalauréat 2021 (prancūzų kalba)

 

Norėdami atsisiųsti dokumentus, spauskite ant šių nuorodų:

Questions_reponses_bac_2021_921962 Diaporama_information_eleves_et_leur_famille_rentree2018_989426 Depliant_d_information_Bac_2021_942240

DNB – Diplôme National du Brevet

Mokinio gyvenime yra labai svarbus etapas – jo pirmasis diplomas. Jei mokiniui iškyla sunkumų jį gauti, galima numanyti, kad 10-oje klasėje jam bus sunku mokytis. Vilniaus tarptautiniame prancūzų licėjuje mokinys, neturintis Nacionalinio diplomo (Diplôme National du Brevet), neperkeliamas į 11 klasę.

Nacionalinio diplomo vertinimo sistemą sudaro 800 taškų.

Vertinimas Nacionaliniam diplomui gauti vyksta dviem etapais.

Baigiamasis patikrinimas vertinamas 400 taškų. Vertinamos 5 užduotys:

– Matematika

– Biologija, fizika ir chemija

– Prancūzų kalba

– Istorija-geografija, pilietinis ugdymas

– praktikos projekto pristatymas žodžiu (mokinys per vieną semestrą turi pasiruošti darbo praktikai įmonėje)

Matematika ir prancūzų kalba yra vertinami 100 taškų, biologija – 50 taškų. Istorija-geografija ir pilietinis ugdymas – 50 taškų, darbo praktikos pristatymas – 100 taškų.


9-oje klasėje visus mokslo metus yra vertinamos mokinio žinios ir kompetencijos. Šiam vertinimui skiriama 400 taškų. Tai svarbiausias etapas.

Kaip vyksta vertinimas per mokslo metus?

Mokymosi pabaigoje visi mokiniai privalo įgyti bendrojo ugdymo žinias, įgūdžius bei kultūrinę patirtį.  Vertinamos 8 gebėjimų sritys:

– Prancūzų kalba ( žodžiu ir raštu)

– Užsienio kalba ( žodžiu ir raštu)

– Informatikos, matematikos ir biologijos terminų mokėjimas.

– Kūno kalba ir menas.

– Mokėjimas naudotis mokymosi metodais (mokėti organizuoti savo darbą bei darbą grupėje…).

– Asmens ir piliečio formavimas (taisyklių laikymasis, gyvenimas visuomenėje, pagarba kitiems…).

-Mokslinio ir techninio požiūrio plėtojimas ( smalsus, pastabus, sprendžia problemas…)

– Visuomenės vystymosi supratimas laiko ir erdvės atžvilgiu bei kultūros supratimas (per istorijos, geografijos, prancūzų kalbos, įvairių meno formų prizmę).

Per mokslo metus gauti mokinių pažymiai neturi įtakos gebėjimų vertinimui. Gerus pažymius turintis mokinys nebūtinai gaus gerą gebėjimų įvertinimą.

Mokytojų komisija kiekvieną mokinį vertina individualiai. Kiekvienas aukščiau paminėtas gebėjimas vertinamas 4 lygiais:

10 taškų: gebėjimai nepakankami

25 taškai: gebėjimai riboti

40 taškų: patenkinami gebėjimai

50 taškų: labai geri gebėjimai

top